Átlátható gazdálkodással STABILAN működni!

LTP állami támogatás megszüntetése

 LTP állami támogatás megszüntetése,

Megszűnt az állami támogatás az LTP-k után. Itt a megjelent törvény!
(forrás: Magyar Közlöny)

2018. évi LXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról*

1. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 22. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az állami támogatás éves mértéke a lakás-előtakarékoskodó által az adott megtakarítási évben a lakástakarékpénztárnál az adott szerződés alapján betétként elhelyezett összeg harminc százaléka, legfeljebb azonban megtakarítási évenként hetvenkétezer forint. A támogatás mértékének és felső határának módosítása a már megkötött szerződéseket – a lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének 29. § szerinti meghosszabbítását kivéve – nem érinti.” 
2. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény „A lakáselőtakarékosság állami támogatása” alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki: 
„24/A. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény hatálybalépését követően kötött lakás-előtakarékossági szerződés esetében a lakás-előtakarékoskodót a 21. § szerinti állami támogatás nem illeti meg.” 
3. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. §-a a következő c) ponttal egészül ki: (Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg) „c) az e törvény szerinti állami támogatásban részesülő lakás-előtakarékosságra vonatkozó hitelintézeti reklámok, hirdetések részletes szabályait.” 
4. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény a következő 29. §-sal egészül ki: „29. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény hatálybalépését megelőzően kötött lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének meghosszabbítása esetén a 21. § szerinti állami támogatás a meghosszabbított megtakarítási időre nem illeti meg a lakás-előtakarékoskodót, az állami támogatás ezen meghosszabbított megtakarítási időre nem igényelhető.” 
5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba. 


Áder János s. k., Dr. Latorcai János s. k., 
köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
Weboldal készítés, szerkesztés | Webbolt bérlés - Sikeres webboltok | Domain regisztráció és tárhely szolgáltatás
design by Arcsin