Átlátható gazdálkodással STABILAN működni!

Módosult a Társasházi törvény!!

 A Társasházi tv. az alábbiakkal módosult 2021. május 11.-től:

 

18. § [1] (1) [2] A lakóépület külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségének megváltoztatott használatához - a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel, illetve a (3) bekezdés b) pontja szerinti eltéréssel - a közgyűlés hozzájáruló határozata  és az engedélyhez kötött építési munkák esetén a 21. § (1) bekezdés rendelkezésének alkalmazása nem szükséges.

 

21. § (1) bekezdés

21. § [3] [4] (1) Az építtető tulajdonostárs a közgyűlés hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése nélkül jogosult a lakásában tervezett olyan építkezés megkezdéséhez,elvégzésére, amely miatt az alapító okiratot nem kell módosítani  de a munka és amely nem érinti az alapító okiratban 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös tulajdonként megjelölt épületberendezésre történő csatlakozással vagy a közös épületrész, épületberendezés műszaki állapotának megváltozásával jár együtt, az épület biztonságának, állékonyságának megőrzése érdekében köteles az ilyen munkával közvetlenül érintett tulajdonostársak tulajdoni hányada szerinti legalább kétharmadának írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.tulajdont.

(2) Az Ha az építtető tulajdonostárs lakásában végzett építési munka olyan lakásmegosztást vagy lakásösszevonást eredményez, amelynek alapján a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése nélkül jogosult alapító okiratban meghatározott tulajdoni hányada változatlan marad, a lakásában tervezett olyan építkezés elvégzésére, amely miatt közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával az alapító okiratot nem kell módosítani és az (1) bekezdésben említett körülmények nem állnak fenn.módosíthatja.

(3) [5] Ha a (2) bekezdésben említett munka olyan lakásmegosztást vagy lakásösszevonást eredményez, amelynek alapján a többi tulajdonostárs alapító okiratban meghatározott tulajdoni hányada változatlan marad, a A közgyűlés az összes tulajdoni hányad (2) bekezdés szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával határozata az alapító okiratot módosíthatja.ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat; a határozatot közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

(4)[6] A közgyűlés (3) bekezdésben említett határozata az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat; a határozatot közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

 

28. § (1) bekezdés h) pont

h) minden olyan ügyben, amelyet a szervezeti-működési szabályzat nem utal a közös képviselő vagy az intézőbizottság, illetőleg a számvizsgáló bizottság hatáskörébe.hatáskörébe;

i)[7] az építtető tulajdonostárs lakásában tervezett olyan építési munkához történő hozzájárulásról, amely érinti az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös tulajdont.[1] Megállapította: 2011. évi LXXVI. törvény 34. § (2). Hatályos: 2011. VII. 28-tól. Ezt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

[2] Megállapította: 2021. évi XXXIX. törvény 41. §. Hatályos: 2021. V. 11-től.

[3] Megállapította: 2009. évi LXXXIX. törvény 7. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.

[4] Megállapította: 2021. évi XXXIX. törvény 42. §. Hatályos: 2021. V. 11-től.

[5] Megállapította: 2016. évi CXXVII. törvény 44. § (3). Hatályos: 2017. I. 1-től.

[6] Megállapította: 2016. évi CXXVII. törvény 44. § (3). Módosította: 2017. évi CXXXVI. törvény 50. §.

[7] Beiktatta: 2021. évi XXXIX. törvény 43. §. Hatályos: 2021. V. 11-től.

Weboldal készítés, szerkesztés | Webbolt bérlés - Sikeres webboltok | Domain regisztráció és tárhely szolgáltatás
design by Arcsin